Basaliom

Basaliom

Basaliomer er den vanligste formen for hudkreft, og blir ofte omtalt som den ”snille” typen. På fagspråket omtales et basaliom som basalcellekreft. Det er en kreftform som ikke sprer seg til andre steder i kroppen, men som allikevel må behandles da den vil fortsette å vokse og forårsake skade lokalt i huden. Forekomsten av basaliomer har økt jevnt over de siste 50 år. Personer med lys hud har høyest risiko, og det er en viss overhyppighet av basaliom hos menn. Basalcellekreft er vanligst i en alder mellom 60-80, men kan også forekomme i yngre alder. Livstidsrisikoen for et basaliom er estimert til 33-39% hos menn, og 23-28% hos kvinner. Les mer om basaliomer i artikkelen under.

Totalt 8 bilder | Viser side 1 av 1

Vil du vite mer om Basaliom

  Basaliom