ollusker

ollusker

Mollusker er en vanlig virusinfeksjon forårsaket av et Poxvirus. De ses som små hudfargede utvekst med et sentralt krater og en glatt skinnende overflate. Infeksjon med mollusker er vanligst blant barn og seksuelt aktive voksne. Mollusker smitter vanligvis ved hud-til-hud kontakt. Hvis man først har fått mollusker kan disse spre seg fra en del av kroppen til et annet ved hudkontakt. Studier har vist at forekomsten av mollusker er dobbelt så høy blant barn som ofte er i svømmebasseng. Mollusker kan også spres via håndklær og aktiviteter som bryting. Det tar som regel 1 uke til flere måneder fra man blir smittet av viruset til man utvikler hudforandringer. Studier har vist at 5.6% av barn i barnehage, og 7.4% av barn på barneskolen har mollusker. Les mer om årsak, hudforandringer og behandling av mollusker i artikkelen under.

Totalt 8 bilder | Viser side 1 av 1

Vil du vite mer om Mollusker


Mollusker