Hudsykdommer

Hudsykdommer

Fakta om huden og hudsykdommer
Huden består av tre lag. Det ytterste laget kalles overhuden (epidermis). Det neste laget lærhuden (dermis). Under dette finner vi underhuden som består av subkutant fettvev. Mennesker har to hovedtyper av hud. Såkalt glaborøs hud (ikke-behåret hud) og behåret hud. Huden på en gjennomsnittlig voksen person dekker 2 kvadrat meter og veier 3.2 kilo. På 1×1 cm hud finner vi i gjennomsnitt 10 år, 15 talgkjertler, 100 svettekjertler og 1 meter med blodårer. Hudens tykkelse er størst i håndflatene (1.2-4.7 mm) og tynnest på leppene.

Hudens funksjoner
Huden er kroppens største organ og har flere ulike funksjoner. Den fungerer som en barriere mot verden rundt oss, og er en viktig del av immunforsvaret. Huden oppdager infeksjoner, og motvirker disse. Huden er også et viktig sanseorgan og merker temperaturendringer, trykk og vibrasjoner. Sist men ikke minst er huden avgjørende i kroppens temperaturregulering. Vi avgir varme via svette når det er varmt ute, og holder på varme når det er kaldt ved at blodårene trekker seg sammen.

Hudens funksjoner
Huden er kroppens største organ og har flere ulike funksjoner. Den fungerer som en barriere mot verden rundt oss, og er en viktig del av immunforsvaret. Huden oppdager infeksjoner, og motvirker hudsykdommer. Huden er også et viktig sanseorgan og merker temperaturendringer, trykk og vibrasjoner. Sist men ikke minst er huden avgjørende i kroppens temperaturregulering. Vi avgir varme via svette når det er varmt ute, og holder på varme når det er kaldt ved at blodårene trekker seg sammen.

Bakgrunn for hudsykdommer
Det er mer enn 3000 kjente hudsykdommer. De fleste leger vli være kjent med de vanlige, men sjeldne og uvanlige hudsykdommer vil vanligvis kun diagnostiseres av en hudlege. En hudsykdom kan påvirke livskvaliteten ved å gi symptomer som kløe, eller være et kosmetisk problem. Flere av de vanligste hudsykdommene er kroniske lidelser slik som psoriasis,eksem, vitiligo og leggsår.

Forekomst av hudsykdommer
Hudsykdommer er blant de vanligste årsakene til kontakt med lege. En studie fra USA fant at 1/3 av den amerikanske befolkningen har oppsøkt en lege for et hudproblem. Samtidig bør man da også huske at 73% av de som har et hudproblem, ikke oppsøker lege. Det er geografiske forskjeller i hyppigheten av ulike sykdommer. I tropene vil infeksjoner og infestasjoner i hduen være de vanligste. I vår del av verden er det en overhyppighet av hudkreft.

Studier på hudsykdommer
Studier har vist at så mange som 32% av befolkningen har vært så plaget av en hudsykdom at det har påvirket deres daglige aktivitet. En av de mest kjente studiene er den såkalte Lambeth studien fra storbritannia. Det ble der estimert at 55% av befolkningen hadde en type hudyskdom, og at 22.5% oppsøkte lege av den grunn.

Vårt mål
Vi har som mål å tilby den nyeste og beste behandling av pasienter med hudsykdommer. Våre spesialister på hudsykdommer ser viktigheten av raskt å komme til time hos hudlege, og er oppmerksomme på de sosiale aspektene av å ha en hudsykdom. Vi har også som mål å formidle god informasjon om hudsykdommer gjennom vår nettside.