Botox Trondheim

Botox Trondheim

Botox er et registrert legemiddel som inneholder botulinum toxin type A. I svært små og fortynnede doser kan toksinet injiseres inn i utvalgte ansiktsmuskler for å glatte ut rynker. De vanligste områdene vi behandler med Botox er rynker mellom øyenbryn, panne og rynker som kommer frem ved øynene når du smiler.

Bestill time hos for Botox Trondheim hos lege med mer 12 års erfaring med Botox og kosmetiske behandlinger:

Link til timebestilling Botox Trondheim: https://helserespons.no/internettbestilling/rørdam/

Hvordan virker Botox?
Botox blokkerer nerveimpulser til små ansiktsmuskler og hindrer at disse musklene trekker seg sammen. På denne måten blir den overliggende  huden glatt og rynkene rettet ut. Botox injiseres i det ønskede området. Fordi sprøytespissen er så tynn opplever de fleste lite ubehag med behandlingen. Mange pasienter beskriver et ubehag som ved et myggstikk. Behandlingen tar ca. 15 min. avhengig av hvor mange områder man ønsker å behandle. Man kan gjenoppta arbeid og
andre daglige gjøremål umiddeltbart etter behandlingen.  Etter injeksjonene tar det 2-3 dager før Botox begynner å virke og inntil 7 dager før man får full effekt.

Hvor lenge varer effekten av Botox av mot rynker
Effekten varer i gjennomsnitt 3-5 måneder etter første behandling av lege / hudlege. For å vedlikeholde optimal effekt bør man beregne og gjenta injeksjonene 2-4 ganger per år. Resultatene fra de første vitenskapelige studiene med Botox brukt ved rynker viser at Botox varer lenger etter hver ny behandling.

Hvor lenge varer effekten av botox mot svette
Du vil merke at svetteproduksjonen reduseres innen 1-2 uker. Effekten av Botox er forbigående, og varer i gjennomsnitt 4-12 måneder. Ved gjentatte behandlinger varer effekten lenger. Effekten av Botox mot svetteproduksjon varer generelt lenger enn når medikamentet brukes mot rynker. Satt riktig av lege eller hudlege er Botox helt ufarlig som svettebehandling.

Får man noe ubehag etter behandlingen?
Etter behandlingen man kun oppleve en lett rødhet og ømhet ved innstikkstedene. Rødheten kan lett sminkes bort. Små blåmerker kan i sjeldne tilfeller forekomme etter behandlingen, og noen kan oppleve en lett hodepine 1-2 dager etter injiseringen. I sjeldne tilfeller kan Botox føre til en forbigående svekkelse av muskulaturen som styrer det øvre øyelokk i 1-2 uker. Enkelte har også rapportert forbigående hodepine etter behandlingen. Fordi effekten av Botox er forbigående er også bivirkningene forbigående. Det er ikke rapportert varige bivirkninger av behandlingen.

Hvilke tilstander brukes botox mot
Mest kjent er kanskje bruken av botox mot rynker. Dette har revolusjonert den kosmetiske industrien, og behandling av rynker. Botox mot svette er også blitt veldig populært. Botulinum toksin brukes også for en lang rekke andre medisinske tilstander. Dette inkluderer overaktive muskler rundt øyne, skjeling, overaktiv blære, spastiske muskler etter hjerneslag og en del muskelsykdommer.

Hvordan kommer botox
Botox leveres medisinsk i en beholder med 100 enheter. Det lagres i kjøleskap, og blandes med vann før det brukes i behandling.

Hvilke bivirkninger er rapporter med botox
Botox anses som et trygt legemiddel. I behandling av rynker brukes vanligvis 15-50 enheter med botulinum toksin. Mennesker tåler langt høyere doser enn dette uten noen problem. Det er beregnet at ved overdose med botox må man ha hele 2500-3000 enheter før man kan nå dødelig dose. Den vanligste bivirkningen ved bruk av botox mot rynker er tunge øyelokk. Såkalt ptose rammer en liten andel av de som behandles, og går over av seg selv i løpet av noen uker. I forskningsstudier er det beregnet at ca. 16% av de som får botox i panne får noe tyngre øyelokk, i varierende alvorlighetsgrad. Noen rapporterer også at de kan få kortvarig hodepine og lett tørrhet i øyne.

Kan man bli immun mot botox
Kroppen kan utvikle såkalte antistoffer mot botulinum toksin. Det vil si at immunforsvaret lager stoffer i blodet, som nøytraliserer virkningen av behandlingen. Denne reaksjonen gjør at behandlingen varer kortere, og at man mister effekten av botox. Ikke alle får en slik reaksjon, men det er heller ikke helt uvanlig. Immunitet mot botox vil først utvikle seg hos de som har hatt gjentatte behandlinger.

Hvor tilbys behandlingen Botox Trondheim?
Behandlingen tilbys hos Dr. Rørdam i Botox Trondheim.