Historien bak botox

Historien bak botox

Bakgrunnen til Botox
Botox (botulinum toksin) er et protein som kommer fra bakterien Clostridium botulinum. Selve virkestoffet har vært forsket på i over 100 år helt siden bakterien ble identifisert i 1895. Syv forskjellige typer botulinum toksiner er produsert fra ulike typer av bakterien Clostridium botulinum (A, B, C, D, E, F og G). Botulinum toxin type A brukes i dag som botox mot rynker og botox mot svette. Botox mot rynker inneholder svært små mengder av botulinum toksin protein og injiseres inn i i bestemte muskler for å lamme dem.

Hva brukes botox mot
Botox er i dag godkjent i over 75 land, og til behandling av over 20 ulike tilstander. Medikamentet ble godkjent av amerikanske FDA i 1989 for behandling av skjeling på øynene. Først i 2000 ble Botox godkjent for behandling av spasmer i muskulaturen i nakken. Først i 2002 ble medikamentet godkjetnt for behandling av rynker, og i 2004 for svetteplager.

Se utviklingen til Botox under

1895
Bakterien Clostridium botulinum ble først identifisert av professor Emile Pierre Van Ermengem av Ellezelles i Belgia.

1920
Botulinum toksin type A ble isolert av Herman Sommer på University of California, San Fransisco.

1946
Edward Schantz og kolleger klarte å utvinne en ren form av botulinum toksin A.

1950-tallet
De første studiene med bruk av botulinum toksin type A ble gjennomført. Forskeren Vernon Brooks brukte medikamentet i overaktive muskler. Resultatene økte entusiasmen rundt virkestoffet, og dets potensielle nytteverdi innenfor medisin.

1960 og 1970-tallet
Forskerne så på rollen til botulinum toksin på ulike muskel sykdommer. Dr. Alan Scott publiserte resultater ved bruk i ulike øyesykdommer som et alternativ til kirurgi. Dr. Scott fant ut at hvis man injiserte små mengder botox i overaktive muskler på aper, så kunne man behandle skjeling. På 1970 tallet ble de første studiene utført på mennesker.

1988
Allergan fikk rettighetene til å selge Botulinum toksin type A., Oculinum.

1989
Botulinum type A (Oculinum) ble godkjent i USA for behandling av skjeling og overaktive muskler rundt øyne. Allergan fikk samtidig lov til å endre navnet fra botulinum toksin til BOTOX.

2000
FDA godkjenner botox i behandling av nakke smerter, og overaktive muskler i nakken hos voksne.

2002
Allergan fikk FDA godkjenning for å bruke botox for rynker. Det ble godkjent for behandlingen av sinterynken hos kvinner og menn i alderen 18 til 65 år. Produktet ble markedsført som botox.

2004
Botox ble godkjent i USA til å behandle overdreven svette i armhulene.

Fremtiden til botox
Nye bruksområder blir stadig identifisert, og medikamentet blir mye studert. Andre indikasjoner som avventer godkjenning vil være overaktiv blære, hodepine, migrene og spastisitet etter slag.