Laser mot arr

Med moderne laserteknologi kan man redusere og forbedre enkelte typer arr.

Laser mot arr

Med moderne laserteknologi kan man redusere og forbedre enkelte typer arr.

Les mer om arrbehandling med laser
I første omgang kan man redusere rødheten i ferske arr ved å bruke en karlaser. Man må ofte ha 4-6 behandlinger for å oppnå tilfredstillende avblekning. Studier fra USA viser også at man kan redusere tykkelsen på arrene hvis man starter behandlingen tidlig.

Fraksjonert laser (fraxel)
Det nyeste innfor arrbehandling med laser er bruk av fraksjonerte lasere. Med fraksjonert laser behandles huden punktvis, med tusenvis av små punkter som er fra 0.12 mm til 1 mm i størrelse (diameter) og går opptil 1-2 mm ned i huden. Fordelen med dette er at man behandler bare noen prosent av huden, feks 20% mens man etterlater frisk hud som fremskynder tilhelingen. Pasient og lege kan i samråd bestemme hvor agressiv man skal være. Da man behandler kun ett begrenset område, skjer tilhelingen raskt, og de fleste er tilbake på jobb eller skole i løpet av 3-5 dager. Man får beste effekt hvis man bruker fraksjonert C02 laser eller fraksjonert erbium-YAG laser, disse er ablative, dvs de fjerner litt hud og lager en kontrollert oppvarming av huden som fører til nydannelse av kollagen og remodellering av arr.

Følgende arr kan behandles med laser:

  • Aknearr (noen arr egner seg bedre enn andre)
  • Operasjonsarr
  • Arr etter skader

Man må ofte ha 3-4 behandlinger for å oppnå tilfredstillende effekt. Men dette er avhengig av omfang og hvor kraftig hver behandling er, samt individuell respons.

Hvor utføres behandlingen?
Behandlings utføres ved Dr. Rørdams Klinikk i Trondheim

Mer om akne arr
Akne arr kan være vanskelig å behandle. Det er viktig å forstå at man her snakker om å gjøre arrene bedre, og ikke å fjerne de helt. De nyeste laserne er såkalte fraksjonerte lasere. Det inkluderer Fraxel, og nye fraksjonert CO2 laser.

Hva er akne arr
Arr etter kviser er vanligst hos de med uttalt akne over lang tid. Det kan dog komme etter relativt milde kviseplager, og noen er individuelt disponert. Hvis man har kviser og tegn til kvisedannelse er det viktig å oppsøke en hudlege, da behandling av kviser er enklere enn behandling av arr. Kvisear er vanligst ved tinninger, kinn og hake. De kan ha ulike former og være opphøyde eller nedsunkne (såkalte ice pick scars). Lett arrdannelse kan bedres spontant med tiden, mens uttalt arrdannelse blir ofe mer uttalt.
 
Kan akne arr behandles
Ja. Akne arr kan dog være vanskelig å behandle. Det er viktig å forstå at man her snakker om å gjøre arrene bedre, og ikke å fjerne de helt. Nedsunkne arr (ice pick scars) kan ofte fjernes kirurgisk eller behandles med en filler. Mer diffus arrdanelse kan bedres med laserbehandling. De nyeste laserne er såkalte fraksjonerte lasere. Det inkluderer Fraxel, og nye fraksjonert CO2 laser. Fraksjonerte lasere sender ut millioner med mikroskopiske punkter somvarmer opp huden i mikrometer store punkter. Lyset stimulerer nydannelse av nytt bindevev i lærhuden og kan gjøre arr mindre synlige.

Hva slags lasere brukes
De to mest brukte laserne for akne arr er CO2 og erbium lasere. En CO2 laser sender ut bølgelengder på 10.600 nm. Ved bruk av en CO2 laser på kvise arr regner med en 50-80% forbedring på tynne arr. Laseren går 20-60 mikrometer ned i huden, og lager små sår med 50 mikrometer avstand. En erbium laser går ikke så dypt ned i huden som en CO2 laser (ca. 10-20 mikrometer), og er spesielt nyttig for tynne arr. En CO2 laser anses å være mer effektiv enn en erbium laser, men en CO2 lasser har også høyere risiko for bivirkning.

Har laserbehandling mot akne arr blitt studert
Ja. Det er len lang rekke studier på akne arr og laserbehandling. De første studiene ble publisert i 1995. Her brukte man en såkalt Ultrapuls CO2 laser, og det ble rapportert om en gjennomsnittlig 25% forbedring. Etter denne første studien har det kommet mange ytterligere rapporter, der man de senere år spesielt har forsket og utviklet den såkalte fraksjonerte teknologien. Konseptet bak fraksjonert teknologi (fractional photothermolysis) ble introdusert i 2003. Ved fraksjonert behandling er det kun en liten del av huden som utsettes for laserlyset. En kan se for seg tusenvis av små punkter i huden, mens huden imellom punktene ikke røres. Disse punktene kalles microthermal zones.

Finnes det andre typere lasere som brukes
Ja. En karlaser kan være til nytte i behandleing av røde arr. En slik karlaser fjerner rødhet i huden og synlige blodkar. Fargelaserbehandling kan kombineres med injeksjon av kortison inn i arrene hvis de er opphøyde og store.

Vi bruker følgende laser til behandling av arr:
Bleke arr

  • Candela V Beam
  • Sciton BBL

Fraksjonert behandling

  • Lutronic eCO2
  • Sciton Pro-Fractional XC (erbium-YAG)
  • Sciton TRL

Ta kontakt for en vurderingstime av akne arr, og hvordan dette kan beandles optimalt.

Kilde: