A-vitaminsyre og retinol

A-vitaminsyre og retinol

A-vitaminsyre og retinol
A-vitamin (såkalte retinoider) har vært brukt I mer enn 20 år mot solskadet hud, kviser og rynker. Aldersforandringer skyldes arvelige faktorer og miljøfaktorer (sol, røyking). Som del av aldringsprosessen er de viktigste faktorene i huden endringer i arvematerialet (DNA) etter UV-bestråling, oksidativt stress, reaktive oksygen radikaler og kronisk betennelse. Enzymer som kalles matrix metalloproteinaser (MMP) er også medvirkende. Disse enzymene stimuleres av UV-stråler.

Flere kliniske studier har vist at langtidsbruk av A-vitaminsyre, som f.eks retinol og tretinoin, kan bedre solskadet hud og rynker. A-vitaminsyre øker produksjonen av nye celler og fører til utstøtelse av gamle. A-vitamin kan brukes for å jevne ut hudfargen, redusere fine linjer og pigmentflekker, bedre solpåvirket hud, redusere store porer og motvirke kviser.

Bakgrunn
Den kjemiske strukturen til A-vitamin (retinol) ble først beskrevet i 1930. Først i 1959 begynte man å bruke A-vitamin syre (tretinoin, all-trans-retinoic acid) innenfor hudfaget. Først i 1983 kom de første rapportene på den gunstige effekten av A-vitamin på aldersforandringer i huden. Vi deler i dag ulike retinoider inn i ulike klasser, og det finnes en lang rekke ulike virkestoffer.

A-vitaminsyre og aldersforandringer
Retinoider tas opp i celler via en prosess som kalles endocytose. Virkestoffet går inn i kjernen av hudcellene, og virker på bestemte reseptorer. De viktigste reseptorene er de såkalte RAR og RXR reseptorene. Når et retinoid binder seg til en reseptor igangsettes en spesiell DNA sekvens med etterfølgende transkripsjon av visse gener.

A-vitaminsyre – virkemåte
Retinoider har flere virkninger på solskadet hud. Applikasjon av tretinoin før soleksponering reduserer dannelse av enzyme MMP og hemmer at kollagenet I huden brytes ned. Retinoider øker også dannelse av type 1 prokollagen, og dette kan bekreftes histologisk (ved en hudprøve). Studier har vist økt dannelse av kollagen type VII, med påfølgende bedring i hudens elastisitet. Retinoider påvirker også enzymet tyrosinase i huden, og reduserer dens aktivitet, og hemmer melanosomer (som frakterer melanin) i huden. Dette er forklaringen på at retinoider også kan hjelpe mot pigmentflekker og hyperpigmentering.

A-vitaminsyre – sen effekt
Effekten av retinoinder mot rynker og fine linjer kommer sent. I starten av behandlingen kan man oppleve at huden blir glattere. Først etter flere måneders bruk kan man forvente å se forbedring av rynker og fine linjer.

Tretinoin
Tretinoin er det best studerte a-vitaminsyre, og mest brukte retinoid av hudlege. Flere studier har bekreftet virkestoffets effekt på huden. Den første studien ble publisert av Kligmanet et al, og det er deretter utført mer enn 20 randomiserte studier på rynker og A-vitaminsyre. Resultatene av disse studiene har blitt slått sammen, og følgende konklusjoner er nådd:

  1. De fleste kliniske studier er fra 1-24 måneder (de fleste 6 måneder). Histologiske forandringer på hudprøver kan først påvises etter 22 måneders bruk.
  2. Tretinoin kan brukes daglig hvis tolerert i 1-2 år i starten. Hvis man utvikler irritasjon er det tilrådelig å trappe ned hyppigheten av applikasjon.
  3. Vedlikeholdsbehandling 2-3 ganger i uken kan opprettholde resultatet over lang tid.
  4. Forskjellen i virkning på lav (0.01%) og høy (0.1%) konsentrasjon av tretinoin og rynker er omdiskutert, og studiene varierende. Høyere konsentrasjon gir mer irritasjon, men ikke nødvendigvis bedre resultater. Flest studier bruker tretinoin i konsentrasjon 0.05%

Vanligste bivirkning ved bruk av tretinoin er irritasjon i huden (retinoid dermatitt). Flassing og rødhet er som regel mest uttalt i starten, og huden utvikler toleranse over tid. Huden blir også noe solømfintlig, så alle må bruke solbeskyttelse daglig. Det frarådes at tretinoin brukes av gravide kvinner, selv om det ikke er påvist med sikkerhet at det skal være noe fosterskadelig.

Følgende anbefales for bruk av a-vitaminsyre:

  • Start med applikasjon en gang daglig til kvelden. Bruk en mengde på størrelse med en ”ert” til hele ansiktet. Appliser gjerne fuktighetskrem 20 minutter etterpå. Bruk solkrem på dagtid.
  • Hvis man utvikler irritasjon ta en pause fra behandlingen. Bruk tretinoin videre 2-3 dager i uken som tolerert.

Retinol
Topikal retinol (vitamin) har i kliniske studier vist mange av de samme gode egenskapene til tretinoin. Dette inkluderer en tykkere overhud, reduksjon i MMP og økt produksjon av kollagen. En klinisk studie i anerkjente Archives of Dermatology har vist at bruk av retinol over 24 uker bedrer fine linjer og øker kollagen produksjon i huden. En studie publisert i oktober 2009 viste også hudforbedring av solpåvirket hud ved bruk av retinol. Retinol er mindre irritativt enn tretinoin, så risikoen for hudirritasjon er mye mindre. Et mellomstoff mellom retinol og tretinoin (retinaldehyde) har også vist tilsvarende effekter.

Andre retinoider
Hudleger bruker retinoider i tablettform til behandling av kviser. Mest kjent er isotretinoin (roaccutan). Et annet retinoind som særlig brukes i USA er tazarotene.

Hvilke produkter/hudprogram fra Elixir inneholder A-vitamin?

Referanser/Forskning

  1. Tucker-Samaras S et al. A stabilized 0.1% retinol facial moisturizer improves the appearance of photodamaged skin in a eight-week, double blind, vehicle controlled study. J Drugs Dermatol 2009 (8): 932-935.
  2. Kafi R, Kwak HS, Schumacher WE et al. Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol). Arch Dermatol. 2007 May: 143(5):606-12.
  3. Singh M, Riffiths C. The use of retinoids in the treatment of photodamaged skin. Dermatol Ther, Vol. 19, 2006, 297-305.
  4. Stratigos AJ, Katsambas AD. The role of topical retinoids in the treatment of photoaging. Drugs 2005;65(8): 1061-1072.