Risikofaktorer for føflekkreft

Risikofaktorer for føflekkreft

Hva er risikofaktorer for føflekkreft

Forskere har identifisere flere ulike risikofaktorer for føflekkreft. De viktigste risikofaktorene for føflekkreft er:

  • Soleksponering: Ultrafiolette stråler er av stor betydning for utvikling og en av de viktigste risikofaktorer for føflekkreft. Både episoder med solbrenthet, og kronisk soleksponering er medvirkende. Studier for Australia har vist at man kan forebygge hudkreft utvikling ved å bruke solbeskyttelse nøye.
  • Arv: Hvis andre i familien har hatt melanom er risikoen økt. Mellom 5-10% av de som utvikler melanom har en nær slektning med det samme.
  • Antall føflekker: Flere studier har vist at risikoen for føflekkreft er økt hos de med (1) mer enn 50 føflekker, (2) atypiske føflekker, (3) store medfødte føflekker (over 20 cm).
  • Hudtype: De med lys hudtype er disponert for føflekkreft. Lys hud, blond og rødt hår, blå og grønne øyne, tendens til dannelse av fregner og lav soltoleranse er risikofaktorer.
  • Medikamenter: Visse medisiner kan øke risikoen for føflekkreft. Dette gjelder særlig visse medisiner som senker immunforsvaret (såkalte immunosuppressiva).
  • HIV: Det er en overhyppighet av føflekkreft hos de med HIV smitte, og dette er trolig relatert til en senkning av immunforsvaret.
  • Per dags dato har man ikke klart å identifisere noen kjemikalier eller stoffer som er i kontakt med huden som risikofaktorer for føflekkreft.
  • Sjeldne arvelige tilstander som xeroderma pigmentosum øker risikoen for føflekkreft.
  • Tidligere melanom: De som har hatt føflekkreft har økt risiko for å få en ny føflekkreft.