Svangerskapsutslett

Svangerskapsutslett

Hudforandringene under et svangerskap er som regel uttrykk for en helt normal (fysiologisk) prosess, men kan også være tegn på bakenforliggende sykdom som trenger behandling. I svangerskapet inntreffer en rekke forandringer som påvirker kvinnens immunforsvar, hormonsystem, forbrenning og blodkar. Disse forandringene kan også påvirke huden. Hudforandringene og svanggerskapskløe er som regel uttrykk for en helt normal (fysiologisk) prosess, men kan også være tegn på bakenforliggende sykdom som trenger behandling. Generelt bør gravide ha lav terskel for å oppsøke lege for avklaring av hudforandringer og klløe som oppstår i svangerskapet. Artikkelen under diskuterer (1) Normale (fysiologiske) hudforandringer i svangerskap. (2) Hudsykdommer som forverres av svangerskap og (3) Spesielle hudsykdommer relatert til svangerskap inkludsiv svangerskapskløe.

Totalt 8 bilder | Viser side 1 av 1

Vil du vite mer om Svangerskapsutslett

Svangerskapsutslett